page contents
Home » Government Job

Government Job

Nepal Telecom announces Vacancy for Various post

ेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) केन्द्रीय कार्यालय पदपूर्ति समितिको सूचना नं.११।०७३।७४ प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।११।८ खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको दरखास्त आव्हान यस नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेडमा रिक्त रहेका पदहरुमा पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउन लोक सेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त भए बमोजिम यस कम्पनीमा रिक्त रहेका निम्न लिखित ... Read More »

A number of Marketing assistant needed with salary 7000+

A well-known Government organization is seeking some workers so interested candidate can contact us below within 7 days of publication. 00 Read More »

 Online apply for government jobs ?

 Online apply for Government jobs                                                                      Murali Dhamala Actually we need money without it none of the ... Read More »

ga('send', 'pageview');